فیلم هزارپا

داستان کلی هزارپا، زندگی دو دوست به نام‌های رضا (با بازی رضا عطاران) و منصور (با بازی جواد عزتی) را روایت می‌کند. دو دوستی که از راه دزدی امرار معاش می‌کنند. آن‌ها یک روز ……… (بازدید ۴۶ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

مجبوب ترین پست ها

فیلم هزارپا

داستان کلی هزارپا، زندگی دو دوست به نام‌های رضا (با بازی رضا عطاران) و منصور (با بازی جواد عزتی) را روایت می‌کند. دو دوستی که از راه دزدی امرار معاش می‌کنند. آن‌ها یک روز ……… (بازدید ۴۶ بار, بازدیدهای امروز ۱ )

پست های با دیدگاه بالا

فیلم هزارپا

داستان کلی هزارپا، زندگی دو دوست به نام‌های رضا (با بازی رضا عطاران) و منصور (با بازی جواد عزتی) را روایت می‌کند. دو دوستی که از راه دزدی امرار معاش می‌کنند. آن‌ها یک روز ……… (بازدید ۴۶ بار, بازدیدهای امروز ۱ )
(بازدید ۱۷۷ بار, بازدیدهای امروز ۱ )