اقتصاد دنیا

نرخ بهره زیمباوه ۷۰ درصد شد!

بانک مرکزی زیمباوه برای مقابله با بحران ارزی نرخ بهره را به ۷۰ درصد افزایش داد. به گزارش به نقل از بلومبرگ، کمیته سیاست گذاری پولی بانک مرکزی زیمباوه…