بهداشت و پزشکان

دلیل تعرق چیست؟

هیچ‌کس دوست ندارد صبح روز‌های تابستانی با چهره‌ایی مرطوب آرایش کند یا پیراهن‌های سفیدش دائما تغییر رنگ بدهد، اما در حقیقت عرق (الماس‌های درخشان…