آن قدر قوی باش تا هر روز با زندگی روبرو شوی

پلیس و راه

آبروریزی دیگری درباره مهمان‌دوستی ایرانی‌ها